Hervormingen in sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid leiden tot grote veranderingen in de context waarbinnen klantmanagers en re-integratieconsulenten werken.

De Participatiewet zorgt ervoor dat meer mensen werk vinden bij een gewone werkgever of maatschappelijk gaan participeren. Gemeenten  zijn vrij in de uitvoering van het participatiebeleid en dat is maar goed ook; deze keuzevrijheid maakt hen authentiek, daadkrachtig, creatief en herkenbaar voor hun burgers. Maar er is nog meer winst te behalen.

 

Avenue Succez biedt gemeenten een methodische aanpak, gebaseerd op de gedachte dat je mensen geen vis moet geven. Geef ze een hengel om zelf te leren vissen. Methodisch werken is een instrument van een hoger doel, namelijk Excellente Dienstverlening en dat betekent concreet:

  • gestructureerde uitvoering van bestandsanalyses;

  • inzet van uniforme en doelgerichte participatietrajecten;

  • inzet van eenduidige activeringsinstrumenten;

  • meer aantoonbare eigen trajectregie cliënten;

  • Hulp bij universele diversiteit voor doelgroepen;

  • bevorderen van timemanagement.

 

Daarnaast bieden we in het kader van diversiteit een activeringsprogramma van Persoonlijk Leiderschap voor bijstandscliënten. Dit programma richt zich op het versterken van zelfreflectie, inzet en eigen initiatief, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Copyright © 2019 Avenue Succez. Alle rechten voorbehouden.