De overheid legt steeds meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de mensen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.. De ervaring leert dat juist kwetsbare groepen zoals migranten, probleemjongeren en bijstandscliënten niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan.

Ieder mens heeft recht  op een eigen plek in de maatschappij. En ook de plicht om zich 100 procent in te zetten. Zelfrealisatie vereist zelfinzicht, vertrouwen en vastberadenheid. Het begeleiden en verstrekken van deze kwetsbare groepen vraagt daarom om een methodische benadering.

 

Avenue Succez biedt maatschappelijke organisaties en hulpverleners een praktisch programma van persoonlijk leiderschap om zich te heroriënteren op deze maatschappelijke verschuivingen.

 

We bieden hulpverleners een methodisch programma om hun cliënten:

  • tot iets te bewegen/activeren en hen te leren eigen initiatief te nemen om het leven te organiseren zoals zij dat zelf willen.

  • weerbaar te maken zodat ze maximaal kunnen deelnemen aan de maatschappij, ongeacht hun culturele achtergrond, leeftijd of opleidingsniveau.

  • te leren meer grip te krijgen op de eigen situatie en op de omgeving. Door zelfreflectie ontstaat er meer energie, eigen initiatief, vertrouwen en weerbaarheid.

 

Aan de hand van een aantal thema’s van reflectie/identiteit, intenties, verbinding leren hulpverleners hun eigen verborgen potentie ontdekken. Het doel is om de intenties van de organisatie te vervlechten met die van de hulpverleners. En uiteindelijk met de verwachtingen die de maatschappij stelt.

Copyright © 2019 Avenue Succez. Alle rechten voorbehouden.